28.03.2017 10:30

Zmiana Studium – dialog społeczny - obszar „Sokołów, Suchy Las”

374
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar "Sokołów, Suchy Las" jest pierwszym, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykraczające poza procedurę planistyczną.

Teren, którego dotyczą konsultacje, położony jest po południowej stronie ulicy Sokołowskiej oraz ograniczony ulicami: Rodzinną w Sokołowie i Księdza Michała Woźniaka w Suchym Lesie oraz granicą z Pęcicami.  

 

.

 

mapa powiększ

 

Obowiązujące dokumenty planistyczne – obecnie obowiązujące Studium w większości nie przewiduje na tym terenie zabudowy. Obszar ten nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Dlatego też odnośnie lokalizacji nowych inwestycji wydawane są na wniosek zainteresowanych decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

Dlaczego zmiana? –  podstawą przystąpienia do zmiany Studium były wnioski właścicieli nieruchomości położonych na tym terenie o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Inne, położone w sąsiedztwie tereny posiadają obowiązujące opracowania planistyczne, które przewidują ich docelowe przeznaczenie w większości pod logistykę i cele usługowo-przemysłowe.

 

Konsultacje społeczne - 5 kwietnia o godz. 17.30 odbędzie się spacer badawczy (zbiórka przy boisku Orlik 2012 - Sokołów, ul. Wspólnoty wiejskiej), natomiast 20 kwietnia, w godz.  18.00-20.00, w świetlicy w Sokołowie -  otwarte spotkanie konsultacyjne „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych”. Równocześnie, od 6 do 27 kwietnia, będzie prowadzone badanie ankietowe dotyczące tego obszaru. 

 

szczegóły na plakacie

 

Sporządzanie zmian Studium jest sprawą publiczną. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w projektowanie przestrzeni. Nie ma znaczenia czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru wskazanego w Studium, czy też innego rejonu gminy.

 

Dzięki konsultacjom chcemy poznać opinie jak największej liczby osób zainteresowanych przestrzenią naszej gminy, by lepiej móc dostosować Studium do lokalnych potrzeb i wspólnie wypracować rozwiązania.

 

więcej o konsultacjach zmian Studium - "Dialog -- decydujmy razem"

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: dialog, zmiana studium

Zobacz także