Zmiana Studium - obszar „Reguły, Al. Jerozolimskie”
Podobne tematy: zmiana studium, dialog

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium obszaru „Reguły, Al. Jerozolimskie” rozpoczęły się od spaceru badawczego, którego trasa wiodła wzdłuż Al. Jerozolimskich oraz rowu melioracyjnego stanowiącego granicę z Michałowicami.


 

Przed spacerem uczestnicy spotkali się na parkingu firmy Uprent.  Tam zostały przedstawione  i omówione dwie plansze, na których dla lepszego  obrazu przestrzeni zaznaczono cały obszar objęty zmianą Studium, przebieg drogi powiatowej, wojewódzkiej i  obwodnicy warszawy oraz  linii kolejki WKD.  

 

Pierwsza z plansz prezentowała, oprócz powyższych, nieruchomość będącą własnością jednego właściciela zmierzającego rozpocząć na nim inwestycję (22 ha), przebieg magistrali gazowej, sieci energetycznej wysokiego napięcia oraz obszar ograniczonego użytkowania lotniska Chopina. 

 

 

Natomiast na drugiej przedstawiono sposób zagospodarowania obszaru objętego zmianą Studium oraz przebieg planowanej obwodnicy Reguł i sposób zagospodarowania terenów do niej przyległych, zgodnie z obowiązującym od 2002 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

 

 

.

 

 

 

.

 

 

Dzięki spacerowi uczestnicy dokonali bezpośredniej obserwacji terenu, zobaczyli przestrzeń z własnej  perspektywy –  jego powierzchnię (blisko 38 ha), dostępną komunikację drogową, a także przebieg energetycznych linii przesyłowych. Prowadzący spacer, kierownik referatu planowania przestrzennego, wskazał także m.in. przebieg niewidocznej magistrali gazowej.

 

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy, przewodnicząca rady gminy, wójt gminy Michałowice, radni oraz pracownicy urzędu – zespół projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, w ramach którego odbywają się konsultacje.

 

Kolejnym etapem konsultacji będzie spotkanie „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych”, które odbędzie się już w środę, 7 czerwca w urzędzie gminy Michałowice. Początek o godz. 18. 00.

 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane przestrzenią naszej gminy do udziału w konsultacjach i dialogu.  

 

Poniżej link do Przewodnika po planowaniu przestrzennym, którzy otrzymali uczestnicy podczas spaceru.  

Przewodnik (wersja drukarska)

 

 

Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także

Podsumowanie konsultacji - obszar Reguły, ul. Wiejska

Podsumowanie konsultacji - obszar "Reguły, ul. Wiejska" 16.01.2018 12:10

Zapraszamy do zapoznania się z raportem konsultacji społecznych zmian Studium dla obszaru "Reguły, ul. Wiejska", które odbyły się w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji".

czytaj więcej
PODSUMOWANIE konsultacji - obszar Zbiornik Michałowice i okolice

PODSUMOWANIE konsultacji - obszar "Zbiornik Michałowice i okolice" 31.10.2017 15:10

Zapraszamy do zapoznania się z raportem konsultacji społecznych zmian Studium dla obszaru "Zbiornik w Michałowicach i okolice", które odbyły się w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji".

czytaj więcej
Zmiana Studium – obszar „Zbiornik w Michałowicach i okolice”

Zmiana Studium – obszar „Zbiornik w Michałowicach i okolice” 23.08.2017 14:50

W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Zbiornik w Michałowicach i okolice” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne wykraczające poza planistyczną procedurę.

czytaj więcej
Spotkanie konsultacyjne dotyczące obszaru Reguły, Al. Jerozolimskie

RAPORT ze spotkania konsultacyjnego - obszar Reguły "Al. Jerozolimskie" 03.07.2017 13:55

Przedstawiamy Państwu raport ze spotkania konsultacyjnego „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych - zmiana Studium obszaru Reguły, Al. Jerozolimskie”.


czytaj więcej
Zmiana studium - dialog społeczny - obszar Reguły, Al. Jerozolimskie

Zmiana studium - dialog społeczny - obszar "Reguły, Al. Jerozolimskie" Data wydarzenia: 31.05.2017

W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Reguły Al. Jerozolimskie” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne wykraczające poza planistyczną procedurę.

czytaj więcej
Spacer badawczy - konsultacje zmiany Studium dla obszaru Sokołów, Suchy Las - foto Urząd Gminy Michałowice

Zmiana studium – ruszyły konsultacje 10.04.2017 14:00

Za nami spacer badawczy, od którego rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium obszaru „Sokołów, Suchy Las”. Wspólnie zbadaliśmy tereny objęte zmianą i zastanawialiśmy się nad możliwymi rozwiązaniami. Trasa spaceru wiodła ulicami przebiegającymi przez obszar: Wspólnoty Wiejskiej, Gromadzką, Księdza Michała Woźniaka i Rodzinną.

czytaj więcej
Zmiana Studium – dialog społeczny - obszar „Sokołów, Suchy Las”

Zmiana Studium – dialog społeczny - obszar „Sokołów, Suchy Las” 28.03.2017 10:30

W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar "Sokołów, Suchy Las" jest pierwszym, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykraczające poza procedurę planistyczną.

czytaj więcej
Zmiana Studium - obszar Sokołów, Suchy Las

Zmiana Studium – dialog społeczny 24.03.2017 13:15

Kontynuujemy proces zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. W związku z tym, w ramach procesu „Przestrzeń dla partycypacji”, do którego Gmina przystąpiła w grudniu 2016 r., planowane są konsultacje społeczne z mieszkańcami wykraczające poza obowiązującą procedurę planistyczną dotyczącą Studium.

czytaj więcej