23.08.2017 14:50

Zmiana Studium – obszar „Zbiornik w Michałowicach i okolice”

1221
W ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji” obszar „Zbiornik w Michałowicach i okolice” jest kolejnym terenem objętym zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, odnośnie którego odbędą się konsultacje społeczne wykraczające poza planistyczną procedurę.

Teren, którego dotyczą konsultacje, znajduje się pomiędzy ulicami: Aleja Powstańców Warszawy, Graniczną i Topolową oraz rzeką Raszynką.  

 

zbiornik

 

mapa pdf

 

Obowiązujące dokumenty planistyczne – obszar ten posiada obowiązujący od 2002 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) - zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice Nr LI/377/2002 z 21 marca 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 143 z 2002 r., poz. 3161).

Zgodnie z tym dokumentem na położonej wzdłuż rzeki Raszynki, części obszaru „Zbiornik w Michałowicach i okolice” możliwa jest wyłącznie lokalizacja niekubaturowych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Północna część obszaru to głównie planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z lokalnymi usługami. Bardzo duża część obszaru stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Teren bezpośrednio przy zbiorniku retencyjnym jest własnością gminy.  

 

Dlaczego zmiana? –  Podstawą przystąpienia do zmiany były m.in. ograniczenia wynikające z obowiązującego od 2002 r. planu zagospodarowania przestrzennego, który nie przewiduje możliwości zabudowy kubaturowej w okolicach powstałego zbiornika retencyjnego. W związku z tym, że władze gminy planują rekreacyjne wykorzystanie okolicznych terenów powstaje chociażby problem z lokalizacją obiektów socjalnych, sanitarnych i technicznych niezbędnych w tego typu terenach.

 

Konsultacje społeczne - 6 września o godz. 18.00 odbędzie się spacer badawczy (zbiórka przy zbiorniku, od strony drogi dojazdowej), natomiast 11 września, w godz.  18.00-20.00, w sali multimedialnej w urzędzie gminy -  otwarte spotkanie konsultacyjne „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych”. Od 12 września do 3 października  będzie prowadzone badanie ankietowe dotyczące tego obszaru. 

 

szczegóły na plakacie 

 

Sporządzanie zmian Studium jest sprawą publiczną. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w projektowanie przestrzeni. Nie ma znaczenia czy jesteś właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru wskazanego w Studium, czy innego rejonu gminy.

 

Dzięki konsultacjom chcemy poznać opinie jak największej liczby osób zainteresowanych przestrzenią naszej gminy, by lepiej móc dostosować Studium do lokalnych potrzeb i wspólnie wypracować rozwiązania.

 

Równocześnie informujemy, że konsultacje społeczne zmiany Studium obszaru Reguły, Al. Jerozolimskie planujemy wznowić w listopadzie br. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dodatkowych analiz dotyczących wspomnianego obszaru, zgodnie z wnioskami zgłoszonymi na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 7 czerwca 2017 r.  

 

więcej o konsultacjach zmian Studium - "Dialog -- decydujmy razem"

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: zmiana studium, dialog

Zobacz także