10.04.2017 14:00

Zmiana studium – ruszyły konsultacje

349
Za nami spacer badawczy, od którego rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium obszaru „Sokołów, Suchy Las”. Wspólnie zbadaliśmy tereny objęte zmianą i zastanawialiśmy się nad możliwymi rozwiązaniami. Trasa spaceru wiodła ulicami przebiegającymi przez obszar: Wspólnoty Wiejskiej, Gromadzką, Księdza Michała Woźniaka i Rodzinną.

Przed rozpoczęciem spaceru zebranym została przedstawiona plansza całego terenu objętego zmianą Studium, który dla celów konsultacji został podzielony na 5 sektorów: rejon A, rejon B, rejon C, rejon  D i rejon E.  Dla lepszego obrazu przestrzeni zaznaczono przebieg pobliskich tras komunikacyjnych  – dróg powiatowych i trasy S8, jak również tereny sąsiedzkie, które posiadają obowiązujące opracowania planistyczne - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Każdy otrzymał  mapkę, z wydzielonymi rejonami, aby móc później odnosić się do punktów w terenie.  

 

Dzięki spacerowi uczestnicy dokonali bezpośredniej obserwacji terenu, zobaczyli przestrzeń z własnej perspektywy –  jego powierzchnię (blisko 190 ha), istniejące zabudowania (na terenie i w bliskim sąsiedztwie), dostępną komunikację drogową, a także m.in. obecność energetycznych linii przesyłowych, mapowali konkretne miejsca. Docierając do punktów przystankowych, a były 3, powstawały pomysły na zagospodarowanie terenu, a także jego skomunikowanie. Była także możliwość do luźnej wymiany zdań i poglądów dotyczących terenu objętego zmianą Studium.

 

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy, w większości Sokołowa i Suchego Lasu, w tym właściciele gruntów obszaru objętego zmianą, sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski, radni, radny z tego terenu, Edward Kozłowski, przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk,wójt gminy Michałowice, Krzysztof  Grabka oraz pracownicy urzędu – zespół projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, w ramach którego odbywają się konsultacje. Spacer prowadził kierownik referatu planowania przestrzennego, Jarosław Sobol. 

 

Kolejnym etapem będzie spotkanie „Porozmawiajmy przy kawie o rozwiązaniach przestrzennych”, które odbędzie się już w czwartek, 20 kwietnia w świetlicy Oaza Spokoju w Sokołowie, ul. Wspólnoty Wiejskiej. 

 

W międzyczasie zachęcamy do wypełnienia dostępnej do 27 kwietnia ankiety.  Link do ankiety 

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Raport z konsultacji zmian Studium dla obszaru "Sokołów, Suchy Las"  zostanie przedstawiony po ich zakończeniu.

 


 
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: dialog, zmiana studium

Zobacz także