Archiwalny
Data wydarzenia: 15.04.2024 17:00

Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru Sokołów, Suchy Las - tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las - część A

73
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru Sokołów, Suchy Las - tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las - część A
DYSKUSJA PUBLICZNA odbędzie się  15 kwietnia  (poniedziałek) o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej, ul. Ks. Piotra Woźniaka 6, Suchy Las.
 

Harmonogram konsultacji dotyczących obszaru Sokołów, Suchy Las - tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las - część A:

  • WYŁOŻENIE PROJKETU -    z projektem MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w okresie  do 26 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w Punkcie Informacyjnym na parterze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30 oraz na stronie internetowej gminy Michałowice - link
  • UWAGI DO PROJEKTU MPZP - należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Michałowice  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja  2024 r.  (z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy). Uwagi do projektu można składać: w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze); pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; w formie ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(21, 112, 182); text-decoration-line: none; border-bottom: 1px dotted rgb(35, 31, 32); font-size: 15px;"|sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. 

Grafika zawiera treść komunikatu

Zawiadomienie Wójt Gminy o konsultacjach

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także