Archiwalny
22.04.2024 17:30

Konsultacje dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę/przebudowę 4 dróg gminnych

179
Z uwagi na planowane opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 4 dróg w gminie, w Michałowicach, Regułach,Pęcicach i Opaczy-Kolonii, zapraszamy mieszkańców do składania uwag i wyrażania opinii dot. koncepcji projektowych tych ulic.

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczy:

  • al. Topolowej w Michałowicach (wykonanie chodnika i odwodnienia drogi na odcinku pomiędzy ul. Wierzbową i Szkolną);
  • drogi gminnej w Regułach łączącej ulicę Cichą z ul. Dworcową w Michałowicach;
  • ulicy Wąskiej w Pęcicach 
  • ulicy Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii. 

W przypadku zainteresowania proponowanymi rozwiązaniami projektowymi informujemy, że można zapoznać się z opracowaną koncepcją w dniach 8-16 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Michałowice, pok. 229. Ewentualne uwagi lub wnioski można składać na biuro podawcze urzędu, lub e-mailem na adres p.walczuk|michalowice.pl| |p.walczuk|michalowice.pl, w terminie do 24 maja 2024 r.

Przekazane uwagi i wnioski zostaną skonsultowane z wykonawcą, który przeanalizuje możliwość ich wprowadzenia do projektu budowlanego. Wprowadzenie zmian na późniejszym etapie nie będzie możliwe.

Państwa opinia jest dla nas ważna - uzyskane informacje pozwolą nam na spełnienie wspólnych oczekiwań względem realizacji inwestycji drogowych w gminie Michałowice.

Sprawę prowadzi i wszelkich informacji udziela P. Przemysław Walczuk, Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 350 91 77.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także