Archiwalny
Data wydarzenia: 29.01.2024 16:00

Konsultacje społeczne - projekt uchwały dot. Rewitalizacji w gminie Michałowice

275
Od 10 stycznia do 14 lutego br. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji w naszej gminie - wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje będą prowadzone w formie: spotkania on-line z mieszkańcami oraz zbierania Państwa opinii i uwag.

  • spotkanie on-line odbędzie się 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) godz. 16.00 za pośrednictwem komunikatora Zoom Meeting pod adresem: https://us06web.zoom.us/j/81668105136
  • opinie i uwagi można składać w terminie do 14 lutego 2024r. w postaci:

    - papierowej przesłanej na adres Urząd Gminy Michałowice, 05-816 Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Michałowice,

    - elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub za pomocą formularza pod linkiem: https://www.survio.com/survey/d/A5T3E1Q0F9A8D8G1N

  • ponadto w terminie 29 stycznia - 6 lutego br. można składać uwagi ustnie w punkcie konsultacyjnym w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, 05-816 Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w pokojach 110 (I piętro) i 210 (II piętro) w godzinach pracy urzędu gminy.

Dokumenty:

projekt uchwały - wejdź w link

diagnoza służąca wyznaczeniu obszarów - wejdź w link

obwieszczenie - wejdź w link

 

 

egrafika rezentująca zaproszenie

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także