Archiwalny
17.01.2024 15:35

Konsultacje społeczne projektu MPZP obszaru zbiornika retencyjnego w Pęcicach Małych

39
26 stycznia rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "zbiornika retencyjnego położonego w rejonie skrzyżowania ulic Komorowskiej i Dzikiej" w Pęcicach Małych. Projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu do 16 lutego, natomiast uwagi można zgłaszać do 1 marca 2024 r. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Harmonogram konsultacji dotyczących obszaru "zbiornika retencyjnego" w Pęcicach Małych:

  • WYŁOŻENIE PROJKETU - z projektem MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w okresie od  26 stycznia do 16 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w Biurze Podawczym Urzędu Gminy na parterze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30 oraz na stronie internetowej gminy Michałowice - link
  • DYSKUSJA PUBLICZNA odbędzie się 5 lutego (poniedziałek) o godz. 16:15 w sali multimedialnej /parter/
  • UWAGI DO PROJEKTU MPZP - należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Michałowice w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2024 r. (z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy). Uwagi do projektu można składać: w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze); pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; w formie ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP.

Grafika prezentuje treść komunikatu

 

Zawiadomienie o konsultacjach

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także