Archiwalny
09.05.2024 11:20

Przedłużamy konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwoju Gminy Michałowice 2023-2040

310
Został przedłużony termin konsultacji społecznych w sprawie Strategii rozwoju gminy. Na Państwa opinie i uwagi dotyczące projektu tego dokumentu czekamy do 24 maja br. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Strategia rozwoju gminy to podstawowy i najważniejszy dokument samorządu lokalnego, kierujący wytyczne dla dokumentów wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Tak rozumiana strategia ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, opisywać podejście zintegrowane, określać obszary, cele i działania polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w przestrzeni gminy w perspektywie najbliższych lat.

O przyszłości naszej gminy rozmawialiśmy na spotkaniach z mieszkańcami. Została opracowana pewna wizję, według której  gmina Michałowice jest kameralnym miejscem do życia samoświadomej, aktywnej lokalnej społeczności. Dobre i aktywne relacje sąsiedzkie mają bazować na zbliżonych oczekiwaniach i aspiracjach, utożsamiając się jednocześnie z historią miejsca i dziedzictwem pokoleń. Ważne jest, żeby otoczenie przestrzenne było wygodne, funkcjonalne i dobrze zaprojektowane, a sama gmina spełnia najwyższe standardy cywilizacyjne i środowiskowe.

Wizja gminy Michałowice stanowi punkt odniesienia dla wszelkich działań o znaczeniu rozwojowym oraz zmierzających do zachowania specyficznego charakteru wspólnoty samorządowej. W oparciu o nią w projekcie strategii na lata 2023-2040 zostały formułowane cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań strategicznych.

 Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy:

  • do 24 maja br. na można składać uwagi i opinie dotyczące projektu (na formularzu poniżej; wysyłając e-mailem na adres strategia|michalowice.pl| |strategia|michalowice.pl; pocztą na adres urzędu gminy, podczas spotkania otwartego)
  • z projektem można zapoznać się także w urzędzie gminy, w Punkcie Informacyjnym na parterze w godz: 9:00-15:30 (pon.-czw.) i 9:00-13:30 (pt)

 

 

grafika przentujaca zaproszenie

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także