Archiwalny
Data wydarzenia: 13.03.2024 17:00

Spotkanie informacyjne w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Michałowice.

121
Z uwagi na prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie aktualizację ewidencji gruntów i budynków gminy Michałowice zapraszamy na spotkania informacyjne z wykonawcą prac oraz pracownikami Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
(13 i 14 marca, godz. 17.00).

W ramach aktualizacji ewidencji gruntów i budynków zostanie przeprowadzona m.in.: analiza wszystkich materiałów będących w zasobach Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, pozyskane zostaną dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych, budynków oraz nieruchomości lokalowych. Zachęcamy do czynnego udziału w procesie aktualizacji danych, co umożliwi zgromadzenie pełnej dokumentacji oraz uzyskanie jak najrzetelniejszego efektu.

Miejsce spotkania:

Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły, /sala multimedialna - parter/

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także