21.07.2023 11:50

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

75
Informacja wójt gminy dotycząca spotkań i działań związanych z bezpieczeństwem na przejeździe kolejowym w Granicy.

Szanowni Państwo!

Jednym z ostatnio poruszanych przez mieszkańców tematów, w tym także na Facebooku,  jest bezpieczeństwo na przejeździe kolejowym WKD w Granicy.

W pierwszym półroczu 2023 doszło na tym przejeździe do 3 wypadków kolejowych. Postępowanie wyjaśniające, oraz naprawcze, podjęła Państwowa Komisja Wypadków Kolejowych. W ramach jej prac odbyły się m.in. wizje lokalne oraz spotkania z WKD oraz zarządcą drogi (starostwem powiatowym), który odpowiada m.in. za organizacje ruchu w ul. Pruszkowskiej (droga powiatowa) i z nami jako zarządcą dróg gminnych, Powiatową Komendą Policji oraz WKD.

Ostatnie spotkanie odbyło się przed kilkunastoma dniami. Omówiono aktualne oznakowanie, dotychczas podjęte środki oraz działania, które mogą zapobiec kolejnym zdarzeniom.

Po ostatnim wypadku w maju 2023 r.  starostwo wprowadziło na przejeździe takie zmiany:

  • zamontowano dwa lustra. Tutaj podniosłam uwagi, zgłoszone przez Państwa za pomocą mediów społecznościowych, oraz w osobistych rozmowach, a dotyczące pilnej korekty ustawienia luster, które nie spełniały swojej roli; 
  • wykonano dodatkowe oznakowanie; 
  • skorygowano oznakowanie poziome P-12 bliżej skrajnej szyny;
  • zamontowano słupki blokujące U-12c;

Przewodniczący Komisji zalecił do czasu poprawy organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa na przejeździe jazdy w trybie awaryjnym (20 km/h).

Efektem dyskusji będzie wydanie przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych ZALECEŃ, zarówno doraźnych, jak i docelowych. Na ten dokument w tej chwili czekamy.

Zalecenia będą musiały być bezwzględnie wprowadzone w życie i wszystkie będą służyły poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu kolejowego i drogowego.

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Osiedle Granica

Zobacz także