Archiwalny
16.02.2023 13:10

Bezpieczne Ferie 2023 - wykaz punktów kontroli autobusów

11
Rozpoczęły się ferie zimowe będące dla dzieci i młodzieży czasem odpoczynku. W okresie od 16 stycznia do 26 lutego br. należy spodziewać się na drogach zwiększonego ruchu pojazdów związanego z wyjazdami. W związku z tym policjanci ruchu drogowego w całym kraju podejmą działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wyjeżdżającym. Dużą uwagę funkcjonariusze zwrócą na kontrolę autobusów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

Podróż, niezależnie od wybranego środka transportu powinna być bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym policjanci ruchu drogowego monitorują płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku. Koncentrują swoje działania zarówno na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy.

Szczególną uwagę zwracają m.in. na przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości, a także sposób przewożenia pasażerów, bagażu oraz stan techniczny pojazdów.

W realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach zaangażowani są także funkcjonariusze zespołów pn. „SPEED”, którzy również reagują na naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek na terenie każdego województwa. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców. Sprawdzenia przede wszystkim obejmują m.in. stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz jego stan trzeźwości.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

Jednocześnie informujemy, że na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl można sprawdzić podstawowe informacje na temat autobusu: dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC.

Załączniki

Opublikowany przez: Konrad Myszkowski

Zobacz także