30.01.2023 15:55

Bezpłatny Program profilaktyki depresji u dzieci i młodzieży na Mazowszu

208
Samorząd województwa mazowieckiego realizuje kompleksowy program profilaktyczny, dzięki któremu młodzi mieszkańcy Mazowsza, w wieku 12-21 lat, mogą skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji dotyczących zaburzeń depresyjnych.

Program obejmuje:

  • przeprowadzenie badania w kierunku wykrycia depresji, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji, w wieku 12-21 lat
  • u osób z pozytywnym wynikiem badania planowane są konsultacje ze specjalistą i sesje terapeutyczne (maksymalnie 25 sesji) oraz podsumowanie terapii
  • uczestnikom z negatywnym wynikiem badania przesiewowego zaproponowany zostanie dobrowolny udział w edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki depresji.

Dodatkowo w ramach Programu realizowane są działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej z terenu województwa mazowieckiego. Uczestnikom szkoleń przekazywane są informacje dotyczące m.in. specyfiki zaburzeń depresyjnych, stresu w szkole zarówno podczas nauczania stacjonarnego jak i zdalnego występującego wśród dzieci i młodzieży, skuteczności odpowiednio wcześnie podjętego leczenia depresji. W ramach edukacji omówiono także kwestie reagowania i możliwości pomocy uczniom, u których zaobserwowane zostaną niepokojące zachowania.

Udział w Programie dla uczestników jest całkowicie bezpłatny, ponieważ finansowany jest w całości z budżetu województwa mazowieckiego. Na działania przeznaczono 8 mln zł.

Program otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jest realizowany w latach 2022-2024. Realizację Programu powierzono 9 podmiotom

Więcej o programie i możliwościach w nim udziału, a także lista placówek oraz informacje dot. zapisów, godzin i miejsc udzielania świadczeń dostępna jest pod linkiem: wejdź w link

grafika prezntujaca zaproszenie

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: zdrowie

Zobacz także