Archiwalny
Data wydarzenia: 27.02.2023 18:00

Dyskusja publiczna projektu MPZP obszaru "Szczęśliwa" Nowa Wieś i Granica

34
Wójt gminy Michałowice zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu MPZP obszaru "Szczęśliwa", Nowa Wieś i Granica.
(27 lutego, poniedziałek, godz. 18:00).
  • DYSKUSJA PUBLICZNA odbędzie się 27 lutego (poniedziałek)  o godz. 18:00 w sali multimedialnej (parter) w urzędzie gminy
Harmonogram konsultacji dotyczących obszaru "Szczęśliwa" obejmującego tereny położone w obrębie obszaru Nowa Wieś i Granica:
  • WYŁOŻENIE PROJKETU -    z projektem MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w okresie  od 6 lutego do  3 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w Punkcie Informacyjnym na parterze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30 oraz na stronie internetowej gminy Michałowice - projekt MPZP
  • DYSKUSJA PUBLICZNA  odbędzie się 27 lutego  (poniedziałek)  o godz. 18:00 w sali multimedialnej (parter)
  • UWAGI DO PROJEKTU MPZP - należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Michałowice  w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r.  (z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy). Uwagi do projektu można składać: w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze); pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; w formie ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| style="box-sizing: border-box; margin: 0px; background-color: transparent; color: rgb(21, 112, 182); text-decoration-line: none; border-bottom: 1px dotted rgb(35, 31, 32); font-size: 15px;"|sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. 

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Zawiadomienie o konsultacjach.

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także