Archiwalny
Data wydarzenia: 09.01.2024 17:00

Konsultacje projektu MPZP obszaru "Regulska" w Regułach - ponowne wyłożenie

318
Trwają konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszaru "Regulska" w Regułach. Od 20 grudnia br. do 10 stycznia 2024 r. projekt będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Uwagi można zgłaszać do 24 stycznia 2024 r., natomiast dyskusja publiczna odbędzie się 9 stycznia 2024 r. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.
Harmonogram konsultacji dotyczących obszaru "Regulska" w Regułach:
  • WYŁOŻENIE PROJKETU -    z projektem MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w okresie  od 20 grudnia br. do  10 stycznia 2024 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w Punkcie Informacyjnym na parterze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30 oraz na stronie internetowej gminy Michałowice - LINK DO PROJKETU
  • DYSKUSJA PUBLICZNA  odbędzie się 9 stycznia (wtorek) o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Michałowice, sala multimedialna (parter);
  • UWAGI DO PROJEKTU MPZP - należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Michałowice  do 24 stycznia 2024 r. (z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy). Uwagi do projektu można składać: w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze); pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; w formie ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| style="color: rgb(21, 112, 182); font-size: 15px;"|sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP.

grafika prezentująca treść komunikatu

Zawiadomienie o konsultacjach.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także