Archiwalny
Data wydarzenia: 06.11.2023 15:00

Konsultacje społeczne - projekt stałej organizacji ruchu na terenie gminy

954
Od 6 do 27 listopada br. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące rozwiązań zaproponowanych w projekcie stałej organizacji ruchu na terenie gminy Michałowice.

Konsultacje będą prowadzone w dwóch formach: spotkań z projektantem w punktach konsultacyjnych oraz zbierania Państwa opinii i uwag.

Punkty konsultacyjne - harmonogram:

 • 06.11.2023 r. – świetlica w Pęcicach Małych, ul. Brzozowa 18 – w godz. 15:00 – 18:00 – obszar: Pęcice, Pęcice Małe, Suchy Las, Sokołów
 • 07.11.2023 r. – świetlica w Opaczy- Kolonii ul. Ryżowa 90 – w godz.  15:00 – 18:00 – obszar: Opacz -Kolonia
 • 13.11.2023  r. – szkoła podstawowa w Michałowicach, ul. Szkolna 15 – w godz.  15:30 -18:30 obszar: Opacz Mała, Michałowice - Wieś, Michałowice Osiedle
 • 14.11.2023 r.  Urząd Gminy Michałowice w Regułach, al. Powstańców Warszawy 1 – w godz. 15:00– 18:00 – obszar Reguły
 • 17. 11. 2023 r. szkoła w Komorowie al. Marii Dąbrowskiej 12/20 – w godz. 16:00-19:00 – obszar Komorów i Komorów - Wieś
 • 18.11.2023 r. Urząd Gminy Michałowice w Regułach, al. Powstańców Warszawy 1-  w godz. 10:00 – 13:00 – cały obszar gminy
 • 20.11.2023 r.  – świetlica w Nowej Wsi ul. Główna 52 –  w godz. 18:30 – 20:30 – obszar: Granica, Nowa Wieś.

Uwagi i opinie dotyczące projektu można składać do 27 listopada 2023 r. do godz. 18:00, z dopiskiem "Stała organizacja ruchu - uwagi do projektu":

 • w punktach konsultacyjnych, w terminach ich działania, 
 • za pośrednictwem Urzędu Gminy Michałowice: przesyłając je na adres Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, wysyłając w formie elektronicznej na adres: sekretariat@michalowice.pl lub składając osobiście w Biurze Podawczym

Zarządzenie dot. konsultacji - link 

 

Realizacja nowego projektu stałej organizacji ruchu obejmuje cały obszar gminy Michałowice. Dotyczy  zmian w oznakowaniu pionowym, poziomych oraz w urządzeniach bezpieczeństwa ruchu.

 

Korzyści płynące z wprowadzanych zmian:

 • poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu
 • ujednolicenie zasad ruchu na terenie całej Gminy
 • wyeliminowanie tranzytowego ruchu ciężarowego na terenie Gminy
 • zapewnienie obsługi placówek oświatowych
 • usunięcie niespójnego oznakowania pionowego i poziomego
 • minimalizacja ilości oznakowania

Projekt zmian w organizacji ruchu zakłada: 

 • ograniczenie tonażowe z wyłączeniem pojazdów z celem podróży na terenie gminy Michałowice -w jazd pojazdów ciężarowych na teren gminy będzie możliwy w przypadku posiadania: zgody urzędu gminy, dokumentu przewozowego z adresu dostawy na terenie gminy Michałowice, dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy; 
 • wprowadzenie stref zamieszkania lub stref ruchu uspokojonego na terenie gminy w osiedlach - w obszarach zabudowy mieszkalnej projektowane jest ograniczenie prędkości do 30 km/h znakami strefowymi i liniowymi. W strefie „tempo 30” urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi – a to poprawi czytelność przestrzeni drogowej. Ponadto ujednolicone zostanie oznakowanie pierwszeństwa na skrzyżowaniach. W większości wewnątrz osiedli występować będą skrzyżowania równorzędne i „ zasada prawej ręki”. W naturalny sposób uspokoi to ruch.          
 •         

  Drogi powiatowe i inne drogi gminne rozprowadzające ruch (al. Starych Lip oraz ul. Turystyczna w Komorowie, ul. Ryżowa i ul. Środkowa w Opaczy-Kolonii, ul. Topolowa i ul. Regulska w Michałowicach) będą drogami z pierwszeństwem przejazdu. 

 • grafika prezentujaca zaproszenie

 

Założenia projektu

1organizacjaruchu.pdf
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także