07.09.2023 15:25

Konsultacje społeczne projektu MPZP obszaru "Dędowa" w Granicy

34
13 września rozpoczną się konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębowa" w Granicy. Projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu do 4 października, natomiast uwagi można zgłaszać do 18 października 2023 r. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Harmonogram konsultacji dotyczących obszaru "Dębowa" w Granicy:

  • WYŁOŻENIE PROJKETU - z projektem MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w okresie od 13 września do 4 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w Punkcie Informacyjnym na parterze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30 oraz na stronie internetowej gminy Michałowice - link
  • DYSKUSJA PUBLICZNA odbędzie się 3 października (wtorek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej (II piętro)
  • UWAGI DO PROJEKTU MPZP - należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Michałowice w nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2023 r. (z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy). Uwagi do projektu można składać: w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze); pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; w formie ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| |sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP.

 

 

Zawiadomienie o konsultacjach

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także