Archiwalny
14.03.2023 10:10

Konsultacje społeczne projektu MPZP obszaru "Wiejska" w Regułach

148
Trwają ponownie konsultacje społeczne projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w Regułach, "Wiejska", pomiędzy ul. Wiejską i torami WKD. Projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu do 6 kwietnia, natomiast uwagi można zgłaszać do 21 kwietnia 2023 r. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.
381
Harmonogram konsultacji dotyczących obszaru "Wiejska" w Regułach:
  • WYŁOŻENIE PROJKETU -    z projektem MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w okresie  od 15  marca do  6 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w Punkcie Informacyjnym na parterze (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w godzinach od poniedziałku do czwartku 9.00-15.30, w piątki w godzinach 9.00-13.30 oraz na stronie internetowej gminy Michałowice - link
  • DYSKUSJA PUBLICZNA  odbędzie się 3 kwietnia  (poniedziałek)  o godz. 17:00 w sali multimedialnej (parter)
  • UWAGI DO PROJEKTU MPZP - należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Michałowice  w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2023 r.  (z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy). Uwagi do projektu można składać: w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze); pocztą na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1; w formie ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat|michalowice.pl| style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(21, 112, 182); font-size: 15px;"|sekretariat|michalowice.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP. 

Grafika prezentuje treść komunikatu.

 

Zawiadomienie o konsultacjach 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także