Archiwalny
13.07.2023 10:10

Oferta pracy - Podinspektor/Inspektor/Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

213
Urząd Gminy Michałowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora/Inspektora/Głównego Specjalisty ds. zamówień publicznych.

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie średnie i minimum 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane doświadczenie na stanowisku dot. zamówień publicznych i w pracy w jednostce samorządu terytorialnego. 

Przykładowe zadania na stanowisku:

  • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi na roboty, usługi i dostawy realizowanymi zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (PZP) i Regulaminem Zamówień Publicznych,
  • przygotowywanie umów o zamówienie publiczne,
  • sporządzanie protokołów postępowań o udzielnie zamówień publicznych.

Szczegóły oferty: LINK.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także