11.10.2023 16:15

Podróż WKD do/z Warszawy - zmiana rozkładu linii zastępczej ZA1

445
Od 12 października 2023 r. zmienia się rozkład jazdy autobusów linii zastępczej ZA1 z przystanku PKP WKD Al. Jerozolimskie. Odjazdy będą opóźnione w stosunku do obecnego rozkładu o 1 minutę. Na przesiadkę z WKD pasażerowie będą mieć 3 minuty. Ponadto zaraz po ZA1 powinien przyjeżdżać dodatkowy autobus nr 158.

W pierwszych dniach września, jak i października pracownicy urzędu gminy monitorowali podróż kolejką WKD i komunikacją zastępczą. Byli obecni na trasie kolejki WKD tj. na przystankach w granicach gminy Michałowice i  w Al. Jerozolimskich, a także na stacji PKP Pruszków.  a Podróżowali również pociągami WKD i SKM oraz linia zastępczą ZA1.   

Po powrocie studentów na uczelnie trudna sytuacja w kolejkach uległa dalszemu pogorszeniu. Dodatkowo z powodu ochłodzenia niedogodności wynikające z konieczności przesiadek nasiliły się.

Mając na względzie rzeczywisty obraz funkcjonowania pociągów WKD i komunikacji zastępczej oraz sygnały płynące od pasażerów, zwróciliśmy się do WKD i ZTM z prośbą o podjęcie szybkich i skutecznych działań dotyczących:

 • skrócenia czasu trwania remontu odcinka linii WKD na stacji Warszawa Zachodnia.
 • zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów WKD, zarówno w szczycie co 15 minut, jak i poza szczytem do 20/30 minut
 • podstawiania pociągu na przystanku WKD Ordona bez zbędnej zwłoki
 • koordynacji rozkładu WKD z SKM i KM zarówno porannego, jak i popołudniowego szczytu.
 • lepszej synchronizacji ZA1 z WKD oraz rozszerzenia godzin kursowania ZA1
 • wydłużenie godzin szczytu kursowania WKD (co 15 minut)
 • lepszej informacji o możliwościach przesiadek. w pociągach i na peronie WKD Al. Jerozolimskie 

Jako pierwszą otrzymaliśmy od ZTM deklarację zmiany rozkładu jazdy z przystanku PKP WKD Al. Jerozolimskie w kierunku Warszawy. Zacznie ona obowiązywać od 12 października br.  Aby umożliwić dogodne przesiadki pasażerom, zostały skoordynowane odjazdy autobusów linii zastępczej ZA1 z przystanku PKP WKD Al. Jerozolimskie z przyjazdami pociągów WKD.  Odjazdy autobusu będą opóźnione o 1 minutę w stosunku do istniejącego rozkładu. Dzięki temu na przesiadkę pasażerowie mają   3 minuty.  Ponadto zaraz po ZA1 powinien przyjeżdżać dodatkowy autobus linii 158.

W sprawie pozostałych postulatów oczekujemy na odpowiedź. 

Jednocześnie proponujemy skorzystanie z pociągów SKM - linii S2 lub KM - linii RL odjeżdżających z przystanków w Al. Jerozolimskich. Podróż pociągami  zapewnia szybszy i bardziej komfortowy dojazd do i z Warszawy.

Kilka informacji o rozkładach pociągów i możliwości przesiadek: 

 • kolejki WKD dojeżdżające do Al. Jerozolimskich 36 minut po każdej godzinie, tj. np. o godz. 6:36, 7:36, 8:36, są zsynchronizowane z linią S2, która odjeżdża odpowiednio 43 minuty po każdej godzinie, tj. np. 6:43, 7:43, 8:43. Na przesiadkę pasażerowie mają 6 minut,  
 • pociągi linii S2 są puste, wygodne i nie stoją w korkach. Można nimi dotrzeć do przystanków: Warszawa Zachodnia, Ochota, Śródmieście, Powiśle, Stadion, Warszawa Wschodnia i dalej do Sulejówka,
 • pociągi KM linii KL odjeżdżają 52 minuty po każdej godzinie, tj. np. o godz. 6:52, 7:52, 8:52 i umożliwiają dotarcie do Warszawy Zachodniej, Dworca Centralnego i Warszawy Wschodniej, 
 • w podróż powrotną z Warszawy - pociągi S2 (kierunek Lotnisko Chopina) zabiorą nas z przystanku Warszawa Śródmieście 50 minut po każdej godzinie,  począwszy od 10:50 aż do 21:50 oraz o 22:41, 
 • rozkład jazdy S2: LINK ,
 • pociągi linii RL (kierunek Lotnisko Chopina) kursują regularnie od godz. 4:54 do godz. 21:54,co godzinę, z Dworca Warszawa Centralna i docierają w ciągu 9 minut do przystanku Al. Jerozolimskie.
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: WKD

Zobacz także