Archiwalny
Data wydarzenia: 03.07.2023 12:00

Projekt stałej organizacji ruchu na terenie gminy - spotkanie z projektantem

98
Wójt gminy Michałowice zaprasza na spotkanie z projektantem dotyczące projektu organizacji ruchu dla terenu całej gminy Michałowice (3 lipca 2023 r., w godz. 12-18 w urzędzie gminy)

Szanowni Państwo, 

w związku z zakończeniem prac nad projektem stałej organizacji ruchu dla terenu całej gminy Michałowice zapraszam Państwa na spotkanie z projektantem
ww. projektu celem zaprezentowania i omówienia zaproponowanych rozwiązań projektowych. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 03.07.2023 r. w godzinach od 12.00 do 18.00 w siedzibie tutejszego urzędu - na parterze, w pokoju obok sali multimedialnej.

Malgorzata Pachecka 

Wójt gminy Michałowice 

Głównymi zamierzeniami ww. projektu jest wprowadzenie ograniczenia tonażowego na terenie gminy, wprowadzenie stref ruchu uspokojonego „tempo 30”, ograniczenie liczby oznakowania na drogach gminnych, wyeliminowania oznakowania wzajemnie się wykluczającego itp. 

 

Załączniki

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji