Archiwalny
21.04.2023 09:20

Projekt „Trenuj jak żołnierz”

173
„Trenuj jak żołnierz” to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej skierowany do wszystkich, którzy chcą odbyć podstawowe wojskowe szkolenie i być przygotowanym, aby w razie zagrożenia bronić Ojczyzny.

Projekt „Trenuj jak żołnierz” jest rozwinięciem popularnego programu szkoleń pn.„Trenuj z wojskiem”. Inicjatywa jest dedykowana dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. 

Szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na praktyczne doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in.: posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

Pierwszy etap który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16-29 lipca i 6-19 sierpnia.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 wybranych jednostek wojskowych na terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich. Zgłoszeń można będzie dokonywać poprzez wypełnienie krótkiego, intuicyjnego formularza na stronie internetowej lub bezpośredni kontakt z jednostką wojskową prowadzącą szkolenie.

System naboru dostępny pod linkiem – https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl/ 

W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.