01.03.2023 11:10

Przyznaliśmy dotacje dla organizacji pozarządowych

327
Znamy już zadania, które będą realizowane w tym roku w ramach gminnych dotacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Ich łączna wartość wyniesie 1 109 800 zł.

Jak co roku organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na zadania proponowane naszym mieszkańcom, kierowane do różnych grup wiekowych.

Na działania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęło 39 ofert na łączną kwotę 1 336 248,00 zł. Po analizie ofert okazało się, że 15 z nich nie spełnia warunków formalnych. Natomiast na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu otrzymaliśmy 33 oferty na łączną kwotę 1 491 021,00 zł. 2 oferty nie spełniały wymogów formalnych. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  • Działalność kulturalna i społeczna skierowana do mieszkańców Gminy Michałowice: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów oraz rodzin z Gminy Michałowice - w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel  540 000,00 zł. Dotację otrzymało 24 projekty.

W  ramach gminnego dofinansowania zostaną zorganizowane m.in. spotkania: w salonie poezji, z gminnymi poetami oraz nawiązujące do lokalnej historii, warsztaty i koncerty śpiewacze, kursy tańca dla rodziców, warsztaty: międzypokoleniowe, filozoficzne, czy rękodzieła, a także pikniki, koncerty oraz spotkania integracyjne.  Ponadto zostanie zorganizowany konkurs fotograficzno-plastyczny „Poznaj gminę Michałowice z perspektywy roweru”.

Nie zabraknie także działań związanych z poszerzeniem wiedzy i wszechstronnym rozwojem młodych ludzi, przykładem są warsztaty: świąteczne, kulinarne, teatralne, spotkania artystyczne dzieci i młodzieży.

W ramach dotacji zorganizowane podejmowane będą działania upamiętniające ważne wydarzenia narodowościowe - obchody Święta Niepodległości w Komorowie i organizacja w ich ramach pikniku historycznego „Wehikuł czasu”, koncerty pieśni powstańczych, itp.

Swoje działania kontynuować będzie także Michałowicki Uniwersytet Otwarty.

Wśród dotacyjnych propozycji są także działania dedykowane seniorom m.in. spotkania świąteczne, wycieczki: turystyczne, rehabilitacyjno-wypoczynkowe, do teatru i kina oraz warsztaty wspierające ich kompetencje cyfrowe, a także skierowane do dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym: zajęcia z terapeutami oraz zajęcia wyjazdowe.

  • Działania na rzecz kultury i działalności artystycznej osób starszych z terenu Gminy Michałowice w ramach programu polityki senioralnej na lata 2022-2024 – zadanie dwuletnie (w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 19 800,00 zł)  

W ramach tego zadania odbywać się będą warsztaty i występy kabaretowe.

Rozstrzygnięcie konkursu - link

Kultura fizyczna i sport

  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów oraz rodzin z Gminy Michałowice. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 515 000,00 zł. 30 projektów otrzymało dotację.   

W ramach tegorocznych sportowych propozycji dotacyjnych dla dorosłych w gminie odbędą się m.in. zajęcia: jogi, bilardu holenderskiego,  tenisa stołowego, piłki nożnej, kajakarstwa, gimnastyki, badmintona, kolarstwa, nordic walking oraz tańca.

Różnorodna oferta skierowana jest także do dzieci i  młodzieży. W tym roku młodzi mieszkańcy gminy będą mogli uczestniczyć w ćwiczeniach: lekkoatletyki, łucznictwa, tańca i karate. Kontynuowane będą także zajęcia z koszykówki i piłki nożnej.

Wśród nowych propozycji  dla dzieci znajdą się  wakacyjne zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami akrobatyki i tańca oraz cykliczne  zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym  i wczesnoszkolnym – trening funkcjonalny, stacyjny i dynamiczny, akrobatyka oraz gimnastyka sportowa.

Tegoroczna oferta dotacyjna skierowana jest także do mam z niemowlętami – będą one mogły skorzystać z zajęć pilatesu. A dla osób z autyzmem będą zorganizowane zajęcia sportowe w formie bezpiecznych ćwiczeń przeciwdziałających negatywnym konsekwencjom zdrowotnym.

Nie zabraknie również półkolonii, wycieczek rowerowych, gimnastyki w plenerze oraz sportowej rywalizacji na turniejach (m.in. karate, koszykówki, piłki nożnej, tenisa stołowego).

Dla fanów biegów na jesieni ponownie wystartuje Półmaraton „Lasy nad Utratą”, Bieg na 5 km oraz biegi dla dzieci.

  • Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą z Gminy Michałowice na terenie Orlika 2012 w Sokołowie (w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 35 000,00 zł)

W ramach tego zadania dla dzieci i młodzieży z gminy na terenie Orlika 2012 w Sokołowie zorganizowane będą stałe zajęcia sportowe oraz turnieje (w tym m.in. turnieje: piłkarskie, koszykarskie, siatkarskie, w ramach Dnia Dziecka i Dnia Niepodległości).

Rozstrzygnięcie konkursu - link

Wkrótce ogłosimy kolejne konkursy, tym razem na działania z zakresu ekologii, bezpieczeństwa, edukacji, pomocy społecznej i zdrowia. 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także