11.01.2023 13:55

Rozbudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych - informacja dla mieszkańców

195
Poniżej przedstawiamy informacje dot. rozbudowy ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej - ulicy Skowronków w Pęcicach Małych wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Kamień Polny o długości ok. 355 mb.

Zakres robót w ramach inwestycji obejmuje m. in.:

 • roboty przygotowawcze;
 • wycinkę istniejących drzew i krzewów;
 • roboty rozbiórkowe, w zakresie m. in.: istniejących nawierzchni jezdni oraz innych elementów zlokalizowanych w projektowanych liniach rozgraniczających;
 • rozbiórka ogrodzeń posesji;
 • roboty ziemne w zakresie kształtowania korpusu drogowego;
 • budowę jezdni ulicy Skowronków;
 • budowę i przebudowę chodników;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi;
 • rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego;
 • budowę i przebudowę zjazdów;
 •  
 • rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi);
 • rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (w ramach usunięcia kolizji istniejącej sieci z projektowanym układem drogowym);
 • budowę kanału technologicznego;
 • wykonanie elementów stałej organizacji ruchu.

Okres realizacji:

 • styczeń - czerwiec 2023 r.

Strony procesu inwestycyjnego:

 • Inwestor: Wójt Gminy Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-815 Michałowice;
 • Wykonawca robót: "GRANAR" Sp. z o.o., ul. Sady Żoliborskie 3/137, 01-770 Warszawa.

Kontakt:

 • Inspektor Nadzoru: tel. 699 847 485, e-mail: leszek.wrzosek@wp.pl; Urząd Gminy Michałowice: tel. 22 350 91 77, e-mail: sekretariat@michalowice.pl;
 • Kierownik Budowy: tel. 664 789 371; 600 054 524; e-mail: hubert.cichocki@granar.com.pl; biuro@granar.com.pl.

Planowany harmonogram zadania:

 • kanalizacja deszczowa - styczeń-marzec;
 • kanał technologiczny - luty-marzec;
 • oświetlenie - luty-marzec;
 • roboty elektryczne - luty-marzec;
 • roboty drogowe - marzec - czerwiec.

Powyższy harmonogram pokazuje orientacyjne okresy realizacji poszczególnych rodzajów robót w terminie umownym. Biorąc pod uwagę pandemię Covid-19, sytuację na Ukrainie, warunki atmosferyczne jak i inne nieprzewidziane okoliczności zarówno poszczególne etapy robót jak i końcowy termin realizacji robót mogą ulec przesunięciu w czasie (zarówno przyspieszeniu jak i wydłużeniu).

grafika prezentująca wydarzenie

 

 

 

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także