Archiwalny
Data wydarzenia: 21.06.2023 18:00

Spotkanie w sprawie zagospodarowania terenów w Regułach, przy Al. Jerozolimskich

292
Wójt gminy Michałowice zaprasza mieszkańców na spotkanie w sprawie zagospodarowania terenów w Regułach, przy Al. Jerozolimskich
(środa, 21 czerwca, godz. 18:00)

Na spotkaniu zostanie przedstawiona:

  • prezentacja możliwości inwestycyjnych obszaru na podstawie obowiązujących i sporządzanych dokumentów oraz przekazanie informacji na temat dotychczasowych działań planistycznych;
  • prezentacja przez firmę Hillwood zamierzeń związanych z zagospodarowaniem tego terenu.

Miejsce:

  • ​Urząd Gminy Michałowice w Regułach, al. Powstańców Warszawy 1 /sala multimedialna/

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także