10.03.2023 10:25

„Wiem jak segregować” - podsumowanie akcji w szkole w Komorowie

19
Prawidłowej segregacji odpadów trzeba uczyć się od najmłodszych lat. Z tego też powodu jedna z akcji edukacyjnych przeprowadzonych w ramach projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” nosiła nazwę „Wiem jak segregować”.

Akcja ta składała się z kilku konkursów adresowanych do różnych grup wiekowych.

Konkurs dla zerówek  oraz warsztaty dla klas 1-3

W szkole podstawowej w Komorowie w konkursie na wykonanie przedmiotu z materiałów recyklingowych w ramach akcji edukacyjnej „Wiem jak segregować” brały udział dzieci z oddziału przedszkolnego.

Komisja konkursowa wyróżniła trzy prace, odpowiednio przyznając:

  • I miejsce Antoni Lipowski „Robot”
  • II miejsce Nikola Więch „Zamek”
  • III miejsce Oskar Piekarski „Choinka”.

Dodatkowo w ramach tej samej akcji edukacyjnej zostały przeprowadzone warsztaty recyklingowe, które prowadziła pani Joanna Jaworska, nauczyciel świetlicy. Cześć praktyczna była poprzedzona prezentacją multimedialną na temat prawidłowej segregacji odpadów, możliwości ich ponownego wykorzystania oraz idei recyklingu czyli odzyskiwania surowców z materiałów pochodzących z naszych odpadów i wykorzystania ich do produkcji nowych produktów.

W części praktycznej dzieci szukały innego zastosowania dla papierowych rolek po zużytym papierze toaletowym. Powstały piękne prace zarówno ozdobne, jak i użyteczne. Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach działań świetlicowych z wybraną grupą dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej.         

 

Konkurs dla uczniów klas 4-6

Konkurs skierowany do uczniów klas 4 – 8 polegał na  stworzeniu plakatu zawierającego czytelne informacje o poszczególnych frakcjach odpadów.

Przedstawiamy wyniki konkursu:

I miejsce - Helena Sadowska 8A

II miejsce - Joanna Szymczak 8D

III miejsce - Maria Chustecka 8C

 

Jesteśmy pewni, że praca nad przygotowaniem wszystkich prac znacząco zwiększyła świadomość uczniów na tak istotny dla środowiska temat. Ich wyeksponowanie będzie miało charakter edukacyjny dla całej społeczności szkolnej.

 

Koordynatorzy ZSO w Komorowie

 

Projekt „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości ponad 2,9 mln zł w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Fundusze EOG to wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt otrzymał również dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości ponad 0,5 mln zł. Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Załączniki

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji