03.02.2023 09:45

Wycinka drzew przez osoby fizyczne w 2023 roku – co się zmienia w obowiązkach gmin

136
Od tego tygodnia gminy mają obowiązek przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składanych drogą elektroniczną, zaczął też obowiązywać ujednolicony dla całego kraju wzór takiego wniosku. Prawdopodobnie nie dojdzie natomiast do planowanego zwiększenia o 20 cm obwodu drzew, które można wyciąć bez zezwolenia.
Opublikowany przez: Jakub Sarnecki