26.05.2023 16:25

Zajęcia koszykówki w ramach programu SMOK

369
Polski Związek Koszykówki, na mocy współpracy z Urzędem Gminy Michałowice oraz przy współpracy z Dyrekcją szkoły w Komorowie, kontynuuje zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK).

Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i odbywają w czterech grupach wiekowych:

  • dla uczniów klas V szkół podstawowych
  • dla uczniów klas IV szkół podstawowych młodsi
  • dla uczniów klas I - III szkół podstawowych
  • dla grupy dodatkowej.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się w obiektach ZSO Komorów. 

SMOK PZKosz, czyli Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki Polskiego Związku Koszykówki dla chłopców, działa na terenie Komorowa już od września 2016 roku. Projekt, zorganizowany przez Polski Związek Koszykówki, finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program SMOK ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości adeptów. PZKosz, na mocy porozumienia z gminami w całej Polsce, powołał 71. takich ośrodków.

Wszystkie ośrodki zostały wyposażone w sprzęt sportowy niezbędny do treningu: dryblerki, D-many, zakupione ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trenerzy prowadzący zajęcia co roku odbywają profesjonalne kilkudniowe szkolenia. Gmina Michałowice zapewnia natomiast obiekty sportowe.

Wszelkich szczegółów zasięgnąć można u koordynatora SMOK Komorów Grzegorza Tomaszewskiego.  Wystarczy przyjść dobrze i dobrze się  bawić oraz  trenować. Aby korzystać z programu SMOK należy przyjść do hali w Komorowie od poniedziałku do piątku, podczas roku szkolnego  na godzinę 16.00, wówczas trener prowadzący przydzieli uczestnika do danej grupy.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także