Archiwalny
04.07.2023 15:40

Zapraszamy do zapoznania się z koncepcją projektową przebudowy ul. Czeremchy w Granicy oraz ul. Zielonej i ul. Torfowej w Regułach

53
Szanowni Mieszkańcy, powstały koncepcje projektowe przebudowy ul. Czeremchy w Granicy, wraz z budową odwodnienia w tej drodze, budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ul. Zielonej w Regułach, na odcinku od ul. Fioletowej do al. Samorządu Terytorialnego, oraz rozbudowy ul. Torfowej w Regułach wraz z budową odwodnienia i oświetlenia tej drogi na odcinku od al. Powstańców Warszawy do ul. Jarzębinowej. Zapraszamy zainteresowane osoby do zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi.

Opracowane koncepcje są dostępne w Urzędzie Gminy Michałowice, w pok. 229, w okresie 5-12 lipca 2023 r.

Uwagi lub wnioski można składać w Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy Michałowice (parter)  lub przesłać  e-mailem na adres p.walczuk|michalowice.pl| |p.walczuk|michalowice.pl, w terminie do 14 lipca 2023 r.  

Sprawę prowadzi i wszelkich informacji udziela Przemysław Walczuk, Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 350 91 77.

Przekazane uwagi i wnioski zostaną skonsultowane z Wykonawcą, który przeanalizuje możliwość ich wprowadzenia do projektu budowlanego. Wprowadzenie zmian na późniejszym etapie nie będzie możliwe.

Państwa opinia jest dla nas ważna. Uzyskane informacje pozwolą nam na wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących realizacji powyższych inwestycji drogowych. 

 

Załączniki

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także