Archiwalny
23.05.2023 11:59

Zmiana organizacji ruchu - WKD

75
Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w dniach 22 maja - 7 czerwca br. nastąpi zmiana organizacji ruchu pomiędzy Grodziskiem Mazowiecki a Podkową Leśną.

W dniach 22 maja - 28 maja br.:

  • w związku z zamknięciem w dniach: 22.05-28.05.2023 przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim, zmianie ulegnie organizacja zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 realizującej w godz. 9:00-16:00 połączenia w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna.

W ww. okresie wprowadzona zostaje trasa objazdowa dla pojazdów zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 z uwagi na brak możliwości przejazdu ul. Piaskową przez przejazd kolejowy WKD.

Zmienione lokalizacje przystanków ZKA ZA1 będą obowiązywać dla następujących przystanków kolejowych: „Grodzisk Mazowiecki Radońska”, „Grodzisk Mazowiecki Jordanowice” i „Grodzisk Mazowiecki Piaskowa”.

Trasa ZKA z powodu objazdu w kierunku Podkowy Leśnej Głównej ulegnie nieznacznemu wydłużeniu, zaś jej początkowy fragment na terenie Grodziska Mazowieckiego ulegnie odwróceniu. Zmienią się ponadto godziny odjazdów. Autobusy spod stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wyruszą kilka minut wcześniej z przystanku początkowego zlokalizowanego przy zatoczce wzdłuż muru cmentarza. Dla pasażerów z rejonu osiedla przy ul. Piaskowej do dyspozycji będą dwa przystanki zastępcze. Odjazdy w kierunku przeciwnym spod stacji Podkowa Leśna Główna oraz czas przejazdu w relacji do Grodziska Mazowieckiego – bez zmian.

Rozkład jazdy pociągów WKD w ww. okresie pozostaje bez zmian.

Szczegóły: LINK.

W dniach 29 maja - 7 czerwca br.:

  • w związku z zamknięciem w dniach: 29.05-07.06.2023 przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Kazimierzowskiej w miejscowości Owczarnia oraz kontynuacją zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim, zmianie ulegnie organizacja zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 realizującej w godz. 9:00-16:00 połączenia w relacji Grodzisk Mazowiecki Radońska – Podkowa Leśna Główna.

W ww. okresie wprowadzona zostaje nowa trasa objazdowa dla pojazdów zastępczej komunikacji autobusowej ZA1 z uwagi na brak możliwości przejazdu przez dwa przejazdy kolejowo-drogowe WKD: w ciągu ul. Kazimierzowskiej (Owczarnia) oraz w ciągu ul. Piaskowej (Grodzisk Mazowiecki) i tym samym brak możliwości podjazdu w bezpośrednie sąsiedztwo przystanków osobowych, tj. odpowiednio: „Kazimierówka” i „Grodzisk Maz. Piaskowa”. 

Zmienione lokalizacje przystanków ZKA ZA1 będą obowiązywać dla następujących przystanków kolejowych: „Grodzisk Mazowiecki Radońska”, „Grodzisk Mazowiecki Jordanowice”, „Grodzisk Mazowiecki Piaskowa” i „Kazimierówka”. Ponadto autobusy linii ZA1 z uwagi na brak możliwości przejazdu przez ul. Kazimierzowską ominą rejon przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia”, będą zawracać na rondzie przy ul. Średniej oraz zostaną skierowane przez osiedle Grudów w Milanówku. W godz. 9:00-16:00 obsługę rejonu przystanku „Podkowa Leśna Zachodnia”, z którego wycofana zostanie linia ZA1, przejmie linia ZA12 łącząca Podkowę Leśną z Milanówkiem, która w obydwie strony pojedzie nieco dłuższą trasą przez Owczarnię (ul. Żółwińska) i osiedle Polesie.

Trasa ZKA linii ZA1 z powodu objazdu w obydwu kierunkach ulegnie nieznacznemu wydłużeniu, zaś jej początkowy fragment na terenie Grodziska Mazowieckiego ulegnie odwróceniu. Zmienią się także czasy przejazdu i godziny odjazdów. Autobusy spod stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska wyruszą nieco wcześniej z przystanku początkowego zlokalizowanego przy zatoczce wzdłuż muru cmentarza – w większości kursów o równych godzinach. Dla pasażerów z rejonu osiedla przy ul. Piaskowej w Grodzisku Maz. do dyspozycji będą dwa przystanki zastępcze. Odjazdy w kierunku przeciwnym spod stacji Podkowa Leśna Główna – bez zmian. W godz. 9:00-16:00 w obydwu kierunkach zmianie ulegnie trasa linii ZA12, której przebieg z Podkowy Leśnej do Milanówka zostanie wydłużony. Obsługę standardowej trasy ZA12 przejmą w tym czasie pojazdy linii ZA1.

Rozkład jazdy pociągów WKD w ww. okresie pozostaje bez zmian.

Szczegóły: LINK.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także