16.11.2021 13:50

Ćwiczenie PATROL-21

45
W dniach 15-18 listopada 2021 r. w województwie mazowieckim odbędzie się ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem PATROL-21. Jeden z epizodów praktycznych będzie zorganizowany w miejscowości Kanie

W środę 17 listopada w związku z planowanymi ćwiczeniami PATROL-21 zostanie uruchomiony System Alarmowania i Ostrzegania Ludności. W związku z tym, w trakcie trwania ćwiczenia na terenie powiatu pruszkowskiego słyszalne będą komunikaty głosowe oraz sygnały dźwiękowe syren alarmowych. Będą one miały charakter treningowy i nie będą informować o rzeczywistym zagrożeniu. Zwiększony będzie również ruch służb na drogach.  Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją dotyczącą charakteru ćwiczenia

 

Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie procedur dotyczących uruchamiania poszczególnych systemów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania poprzez wykorzystanie opracowanych scenariuszy zdarzeń wprowadzających sytuację kryzysową, wypracowanie odpowiednich ocen oraz analiz eksperckich jak również zaleceń co do dalszego postępowania, poprzez sprawdzenie procedur czy sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby oraz instytucje. Sprawdzenie funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania jest przedsięwzięciem cyklicznym, które wynika
z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

 

W ramach ćwiczenia PATROL-21 będą podejmowane działania przewidziane do realizacji
w przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi czy też promieniotwórczymi.

 

W dniu 17 listopada 2021 r. w miejscowości Kanie będzie miał miejsce jeden
z epizodów praktycznych ćwiczenia PATROL-21, w związku z czym przewiduje się wzmożony ruch służb w tej miejscowości, które będą brały czynny udział w ćwiczeniu. Ponadto zostanie uruchomiony System Alarmowania i Ostrzegania Ludności. Epizod praktyczny przewiduje działania na terenie jednego z przedsiębiorstw. Scenariusz zakłada sprawdzenie działania służb w przypadku zagrożenia skażenia chemicznego.

 

Instytucje zaangażowane w ćwiczenie:

  • Centralny Ośrodek Analizy Skażeń
  • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  • Policja,
  • Państwowa Straż Pożarna
  • Ratownictwo medyczne - Fundacja ANIKAR,
  • Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
  • Urząd Gminy Brwinów
Opublikowany przez: Piotr Wykuż