Archiwalny
Data wydarzenia: 09.04.2024 17:00

Konsultacje społeczne dot. sporządzenia Planu ogólnego gminy Michałowice

663
Trwa pierwszy etap konsultacji społecznych sporządzenia Planu ogólnego gminy Michałowice, podczas których mieszkańcy mogą przedstawiać swoje oczekiwania dotyczące zagospodarowania ich działek i najbliższego otoczenia, jak również pozostałych terenów gminy. Wnioski można składać do 24 maja br. Natomiast 9, 14 i 20 maja br. odbędą się spotkania informacyjne.

W wyniku zmiany przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Plan ogólny zastąpi od 2026 r. obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. 

Gmina przystąpiła do jego sporządzenia na podstawie uchwały, która została przyjęta na sesji 28 lutego 2024 r. - LINK

Na podstawie planu ogólnego będę tworzone plany miejscowe oraz wydawane warunki zabudowy (tzw. WZki). 

Plan ogólny sporządzany jest dla całej gminy, z wyłączeniem niektórych terenów. W naszej gminie jest to jednostka zamknięta w Helenowie. 

  • obszar planu w serwisie mapowym  LINK

SKŁADANIE WNIOSKÓW

I etapem konsultacji sporządzenia Planu ogólnego gminy Michałowice jest zbieranie wniosków.  Do 24 maja br. mieszkańcy mogą przekazywać swoje oczekiwania dotyczące zagospodarowania ich nieruchomości i jej najbliższego otoczenia, jak również pozostałych terenów gminy. W szczególności czekamy na informacje dotyczące konkretnych terenów i działek, a także pożądanego sposobu ich zagospodarowania i określenia parametrów, np.: max. wysokość budynków, powierzchni zabudowy czy powierzchni biologicznie czynnej. 

Wnioski należy składać przy wykorzystaniu formularza określonego w rozporządzeniu  - LINK

SPOTKANIA INFROMACYJNE

W maju odbędą się także 3 spotkania informacyjne w sprawie sporządzania planu ogólnego

  • 9 maja br. godz. 17:00 - Urząd Gminy Michałowice, sala multimedialna (parter);
  • 14 maja br., godz. 17:30 - szkoła w Nowej Wsi;
  • 20 maja br., godz. 17:30 - szkoła w Komorowie (stołówka).

INFORMACJE

Informacje dot. planu ogólnego można uzyskać:

  • w urzędzie gminy, w pok. nr 235 - II piętro, w godz. 9:00-15:30 (poniedziałek - czwartek) i 9:00-13:30 (piątek) 
  • internetowo- link

 

 

grafika prezentująca treść komunikatu

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także