14.01.2021 09:05

Kwoty dofinansowań pozyskanych w 2020 roku przez Gminę Michałowice

118
Przedstawiamy kwoty dofinansowań pozyskanych w 2020 roku przez Gminę Michałowice.

W sumie pozyskaliśmy w ramach złożonych i rozpatrzonych w 2020 roku projektów kwotę 3 047 000 zł*. Plus 2 752 000 zł z I transzy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  • OCHRONA ŚRODOWISKA i POWIETRZA - 63 900 zł

• zakup profesjonalnych oczyszczaczy do gminnych przedszkoli – 63 900 zł (Urząd Marszałkowski, 50%)

  • ZIELEŃ i RETENCJA - 487 000 zł

• Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie – Wsi – Etap I – 468 000 zł (70% kosztów)

• Posadowienie na terenie ogrodu lamp solarnych oraz naprawa i modernizacja bramy wjazdowej - ROD MICHAŁKI – 9 400 zł

• Instalacja monitoringu wraz z rozprowadzeniem sieci wi-fi - ROD KOMORÓW – 9 600 zł

Wszystkie środki z Urzędu Marszałkowskiego

  • E-USŁUGI – 1 168 000 zł

Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice

  • BEZPIECZEŃSTWO - 107 500 zł

• zakup samochodu gaśniczego dla OSP Nowa Wieś – 100 000 zł (Urząd Marszałkowski, do 800 000 zł uzyskanych w związku z wysoką frekwencją wyborczą, pozostałą kwotę niezbędną do zakupu wozu strażackiego pokryła Gmina Michałowice oraz OSP Nowa Wieś z własnych środków)

• remont posadzki w budynku remizy OSP Nowa Wieś – 7 500. zł (Urząd Marszałkowski, 50%)

  • ZDALNA SZKOŁA I ZDALNA SZKOŁA PLUS (Program Operacyjny Cyfrowa Polska oraz Mazowiecki Program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego ) – 255 000 zł
  • PROJEKTY SPOŁECZNE – 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania – 936 000 zł
  • MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW (Nowa Wieś, Opacz Mała, Sokołów) – 30 000 zł

W I transzy wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy 2 752 000 zł.

Żaden z wniosków Gminy Michałowice złożonych w II transzy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie uzyskał dofinansowania.

W III transzy wniosków (termin składania wniosków: 28 grudnia 2020) Gmina Michałowice złożyła wnioski na dofinansowanie inwestycji:

- Odwodnienie Pęcic Małych

- Budowa Przedszkola w Regułach

- Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

Ponadto Mieszkańcy zdobyli również dla gminy, dzięki wysokiej frekwencji w wyborach prezydenckich 2020, 800 tys. złotych na zakup nowego wozu gaśniczego dla OSP oraz również dzięki wysokiej frekwencji w wyborach - 50 tys. zł na wierzby od stowarzyszenia Metropolia Warszawa. 

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice 

Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska