25.09.2020 08:10

Prace gospodarcze w kompleksie leśnym pod Komorowem

259
We wrześniu i październiku br. rozpoczęte zostaną prace gospodarcze związane z pozyskaniem drewna w kompleksie leśnym pod Komorowem.

Prace prowadzone będą w oddz. 341a i będą polegały na założeniu pięciu gniazd o powierzchni ok. 37 arów każde. Działania te obejmą ok. 30 % powierzchni manipulacyjnej, co pokrywa się z zapisami Planu Urządzenia Lasu na lata 2018-2027. Wykonywana będzie Trzebież Późna Pozytywna – rodzaj zabiegów pielęgnacyjnych polegający na usuwaniu pojedynczych drzew z drzewostanu we fragmentach przegęszczonych oraz na usuwaniu drzew zagłuszonych. Prace te nie skutkują wycinką grup drzew. W drzewostanie oddz. 336 c zaplanowano zagospodarowanie lasu rębnią gniazdową zupełną, co pozwoli na wprowadzenie do drzewostanu gatunków bardziej wrażliwych i wymagających, wolniej rosnących, światłożądnych, jak np. dąb. W drzewostanie oddz. 341 a zaplanowano zagospodarowanie lasu rębnią gniazdową częściową.

 

Nadleśnictwo Chojnów 

Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska