06.10.2021 13:40

Przebudowa dróg w Granicy, Regułach i Sokołowie

172
Na początku października br. rozpoczęła się przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy, natomiast dzisiaj, 6 października, ruszyła przebudowa ul. Fregaty oraz ul. Nawigacyjnej w Regułach. W połowie miesiąca zacznie się budowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie.
  • Granica- ul. Rekreacyjna

Na początku października rozpoczęła się przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy na odcinku od projektowanego ronda w ul. Pruszkowskiej do Nowogranickiej. 

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje m.in.: demontaż istniejących nawierzchni w niezbędnym zakresie, wykonanie projektowanej kanalizacji deszczowej wraz z przebudową rowu, wykonanie projektowanego oświetlenia ulicznego, wykonanie kanału technologicznego, wzmocnienie podłoża gruntowego oraz wykonanie podbudowy, wykonanie elementów oporujących nawierzchni, wykonanie projektowanych nawierzchni jezdni, zjazdów, progów zwalniających z kostki betonowej, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na podsypce piaskowej, wykonanie pozostałych elementów zagospodarowania terenu, oznakowanie poziome i pionowe ulic, uporządkowanie i wyprofilowanie terenów zielonych w obrębie pasa drogowego, przebudowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego i budowa chodników z kostki betonowej, budowę rurociągów wody pitnej, budowę hydrantów podziemnych i zasuw liniowych, budowę kanalizacji sanitarnej i budowę studni kanalizacji sanitarnej.

Inwestycję o wartości 1 356 757,32 zł realizuje firma Margot Małgorzata Szymańska z Warszawy. 

Zgodnie z umową prace mają zakończyć się do środy, 15 grudnia br.

  • Reguły, ul. Fregaty oraz ul. Nawigacyjnej

W środę,  6 października ruszyła przebudowa ul. Fregaty na odcinku od ul. Nawigacyjnej do wschodniej granicy dz. nr ewid. 463/36 oraz ul. Nawigacyjnej, na odcinku od ul. Magellana do ul. Fregaty.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej oraz płyt żelbetowych JOMB, budowę zjazdów i dojść do furtek z kostki betonowej oraz budowę poboczy tłuczniowych chłonnych wraz z ułożeniem rury drenarskiej perforowanej PVC.

Inwestycję zrealizuje firma Margot Małgorzata Szymańska z Warszawy. Koszt przebudowy drogi wyniesie 527 193,20 zł.

Planowany termin zakończenia prac to 15 grudnia.

  • Sokołów - ul. Wspólnoty Wiejskiej

W drugiej dekadzie października rozpocznie się budowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie, na odcinku od ul. Rodzinnej do Gromadzkiej oraz budowa odwodnienia wraz z zamianą rowu na rurociąg w tej ulicy.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej z betonu asfaltowego, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej, budowę chodnika i zatok parkingowych z kostki betonowej, humusowanie terenu, oraz budowę kanalizacji deszczowej, w tym m.in. wykonanie rurociągu deszczowego, wykonanie rurociągu deszczowego, wykonanie 2 odcinków kanałów deszczowych, wykonanie 13 przykanalików deszczowych, wykonanie 6 odcinków rurociągów drenarskich, wykonanie studzienek kanalizacyjnych z żelbetowych prefabrykatów szt. 9, wykonanie studzienek kanalizacyjnych niewłazowych, wykonanie żeliwnych wpustów deszczowych osadzonych na studzienkach osadnikowych z rur betonowych.

Inwestycję zrealizuje firma INSTAL-NIKA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Warszawy. Jej koszt wyniesie 1 877 348,25 zł.

Zgodnie z umową inwestycja zakończy się do końca czerwca 2022 r. 

 

W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić utrudnienia dla kierowców. Prosimy o wyrozumiałość.  Drogowcy wyznaczą objazd.

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także