14.02.2014 12:00

Dokumenty Zastrzeżone

235
Informacja w sprawie ochrony danych osobowych oraz dokumentów tożsamości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa.

Oznacza to, że przedsiębiorcy  nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego "pod zastaw". Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym ( lub innym dokumencie tożsamości) na szkodę osoby, której dane dotyczą.

W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju najbliższy urząd konsularny.

Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym co uchroni jego posiadacza od negatywnych skutków w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem.

Utracony dokument należy także zastrzec w dowolnym banku, co zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego mają dostęp wszystkie banki. Zgłoszenie to uchroni osobę, która utraciła dowód osobisty przed wyłudzeniami z użyciem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Każdy kto zgubi lub komu ukradziono dokumenty powinien niezwłocznie dokonać zastrzeżenia numeru seryjnego danego dokumentu -  więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej  www.DokumentyZastrzezone.pl

Autor: Urząd Gminy Michałowice
Opublikowany przez: Urząd Gminy Michałowice