31.10.2018 13:25

Prace związane z usuwaniem drzew na terenie Placu Markowiczów w Komorowie

188
W związku z decyzją Starosty Pruszkowskiego rozpoczęły się prace związane z usunięciem części drzew na terenie Placu Markowiczów w Komorowie.

Decyzja została podjęta ze względu na zły stan drzew (m.in. wypróchnienia) oraz kolizję z linią energetyczną, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Na miejscu zostały już częściowo wykonane nasadzenia nowych drzew, stanowiące kontynuację gatunku nasadzeń w ciągu ul. Kolejowej (zgodnie z warunkami panującymi w terenie, z jednoczesnym uwzględnieniem ich przyszłej wysokości  - nie dorosną do linii energetycznej). Ze względu na charakter prac (prace wykonywane na linach - metodą alpinistyczną), roboty prowadzone są podczas możliwie jak najlepszych warunków atmosferycznych.