13.07.2018 09:20

ZAWIADOMIENIE W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest klęska suszy

44
W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest klęska suszy na terenie województwa mazowieckiego informuję, że istnieje możliwość oszacowania strat w uprawach polowych spowodowanych suszą na terenie naszej Gminy.

Zainteresowanych rolników proszę o składanie wniosków na obowiązujących formularzach.

Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć kserokopię wniosku o płatności obszarowe na 2018 r.

Jednocześnie informuję, że formularze wniosków są do pobrania na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl. oraz w Referacie Geodezji i Rolnictwa Urzędu Gminy Michałowice pok. 207.

 

Termin składania wniosków do 31 lipca 2018 r.

Opublikowany przez: Piotr Wykuż