07.06.2019 14:45

Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i ul. Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie

30
Informujemy, że 05.06.2019 r. rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i ul. Wąskiej w Pęcicach i Sokołowie”.
Budowa sieci wodociągowej odbywać się będzie w ul. Źródlanej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Wąskiej oraz w ul. Wąskiej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Sokołowskiej.
Opublikowany przez: Marcin Walichnowski