27.06.2019 14:15

"DOBRY START" - 300 ZŁ DLA UCZNIA W 2019 ROKU

130
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start" ?

  • Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak złożyć wniosek ?

  • Osobiście: do Urzędu Gminy Michałowice w Regułach, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, parter - sala obsługi interesantów - stanowisko „GOPS Świadczenia Rodzinne”, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu; 
  • Online: przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl,przez bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS.


Kiedy złożyć wniosek ?

  • elektronicznie: od 1 lipca;
  • osobiście: od 1 sierpnia.

Ważne!

  • Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.
  • Świadczenie nie przysługuje także osobom uczącym się w szkołach policealnych oraz szkołach dla dorosłych a także studentom.
  • Wnioski należy składać do 30 listopada danego roku.

Więcej informacji na stronie: www.gops.michalowice.pl