Data wydarzenia: 16.07.2019 19:00

II Ogólne Zebranie Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej

30
Zarząd Spółki Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów zwołuje II Ogólne Zebranie Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w dniu 16.07.2019 o godz.19 w budynku, ,,Oaza Spokoju „ w Sokołowie.

Porządek Zebrania:

1.Otwarcie zebrania.

2.Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Informacje Przewodniczącego

4. Podjęcie uchwały w sprawie

1).wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice, na czas nie określony, prawa użytkowania części nieruchomości, stanowiącej część działki ewid.nr 221 położonej w obrębie Sokołów, gmina Michałowice, wchodzącej w skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów.

2).Wyrażenia zgody na rzecz Polska Spółka Gazownictwa SP. z o.o.  na  umieszczenie gazociągu w planowanej drodze ul. Wspólnoty Wiejskiej w  obszarze dz.221 obręb Sokołów, gmina Michałowice, wchodzącej  skład Wspólnoty Gruntowej wsi Sokołów

5.Sprawy wniesione

6.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Spółki Wspólnot Gruntowej

Edward Kozłowski      

Autor: Edward Kozłowski
Opublikowany przez: Piotr Wykuż