21.05.2019 15:05

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO-KONKURS

136
Zapraszamy do wzięcia udziału w XX Edycji Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nagrody przyznawane są osobom (zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo) zaangażowanym w rozwój oraz promocję regionu, poprzez osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocję województwa w tych dziedzinach.

Wnioski do XX edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:
1. dla osób fizycznych;
2. dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

w nieprzekraczalnym terminie:
1. pocztą do 28 czerwca 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
2. lub osobiście do 28 czerwca 2019 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, Warszawa, do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:

  1. (022) 59 79 299, e-mail: natalia.matysiak@mazovia.pl oraz
  2. (022) 59 79 539, e-mail: iwona.powaga@mazovia.pl.

Regulamin i formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej:

  1. www.nagroda.mazovia,pl,
  2. www.mazovia.pl.

 

Podobne tematy: konkurs

Zobacz także