18.10.2019 10:50

NASZA GMINA BEZ SMOGU - KONKURS PLASTYCZNY

884
Pani Wójt Gminy Michałowice zaprasza dzieci do udziału w konkursie plastycznym "Nasza Gmina bez smogu" (zgłoszenia prac do 15 listopada br.). Atrakcyjne nagrody.

Cel Konkursu

 • Wyłonienie plakatu, który zostanie wykorzystany w kampanii edukacyjnej dotyczącej szkodliwości SMOGU.

Zasady konkursu

 • Temat pracy musi być związany z problemem zanieczyszczenia powietrza i smogu.
 • Uczestnicy wykonują pracę plastyczną w dowolnej, wyłącznie płaskiej technice, na papierze typu brystol, dopuszcza się prace zwierające teksty.
 • Format prac: A4 lub A3, kompozycja pionowa.
 • Prac nie należy składać ani rolować.
 • Praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie - prace zbiorowe nie będą oceniane.
 • Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko 1 pracę.
 • Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek i klasę, tytuł pracy. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia.

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • Uczniowie ze szkół z terenu Gminy Michałowice.

Ile nagród zostanie przyznanych i w jakich kategoriach?

 • Przyznanych zostanie 7 nagród;
 • rodzaje: nagroda główna, klasy 0-IV szkoły podstawowej - 3 wyróżnienia, klasy V-VIII szkoły podstawowej - 3 wyróżnienia.

Jakie nagrody można wygrać?

 • Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe (nagroda główna – tablet, wyróżnienia – słuchawki bezprzewodowe, głośnik bezprzewodowy, opaska monitorująca aktywność) i dyplomy. 
 • Oprócz nagrody rzeczowej praca laureata posłuży do wykonania ulotki w kampanii edukacyjnej dotyczącej szkodliwości smogu. 

Do kiedy i gdzie należy składać prace?

 • 15 listopada 2019 r.;
 • przesłać lub dostarczyć na adres Organizatora: Gmina Michałowice, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Referat Ochrony Środowiska (pokój nr 106), z dopiskiem "Gminny Konkurs Plastyczny".

Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie konkursu?

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29.11.2019 r. 

Gdzie znaleźć informację o wynikach konkursu?

 • Laureaci o wynikach konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą mailową.
 • Rozstrzygnięcie zostanie zamieszczone także na stronie internetowej, w portalu społecznościowym facebook@UGMichalowice oraz w Gminnym Biuletynie Informacyjnym.

gmina bez smogu - konkurs plastyczny dla dzieci

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.

 

Podobne tematy: konkurs, dla dzieci, środowisko

Zobacz także