17.07.2019 11:30

Problem brakujących miejsc w przedszkolu w Michałowicach rozwiązany!

87
Informujemy, że 14 dzieci, które w wyniku przeprowadzonej w marcu rekrutacji, nie dostało się do Przedszkola Gminnego w Michałowicach, będzie mogło realizować wychowanie przedszkolne w nowym roku przedszkolnym w Prywatnym Przedszkolu Wandy Kacprzyk w Michałowicach przy ul. Parkowej 6.

Przedszkole zostało wyłonione w konkursie, a komisja konkursowa rekomendowała tę placówkę jako oferującą najwyższą jakość wykonania zadania. Rodziców dzieci zapraszamy na zebranie informacyjne, które odbędzie się  6 sierpnia 2019 r., o godz. 10.00 w budynku przedszkola przy ul. Parkowej 6 w Michałowicach.

Wysokość opłat za pobyt dziecka w Prywatnym Przedszkolu Wandy Kacprzyk będzie taka sama, jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Michałowice. Jedyna różnica może dotyczyć kosztów wyżywienia, ponieważ wysokość tzw. stawki żywieniowej jest określana przez organ prowadzący, czyli właściciela przedszkola.

Mamy nadzieję, że dzieci i ich rodzice będą zadowoleni z pobytu w wybranej przez komisję placówce w nadchodzącym roku przedszkolnym.