12.02.2019 13:35

Przygotowania do korzystania z systemu Rower Gminny – sezon 2019

80
Zanim będziemy mogli korzystać z systemu Rower Gminny, przypominamy, że w ubiegłym roku zostały wprowadzone opłaty za wypożyczenie rowerów. Jednak osoby legitymujące się Kartą Mieszkańca Gminy Michałowice wypożyczając rower na terenie gminy do 12 godz., w dalszym ciągu będą zwolnione z opłat (uchwała XXXIV/435/2018).

Obecnie trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni firmę obsługującą od marca do końca listopada br. sieć samoobsługowych wypożyczalni rowerów w naszej gminie. Jest więc jeszcze czas, zanim rozpocznie się sezon, na wyrobienie Karty Mieszkańca. Wydawana jest ona od „ręki” .

Kto jest uprawniony do otrzymania Karty Mieszkańca?

Do jej otrzymania uprawniony jest każdy mieszkaniec naszej gminy, który:

  • rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a także wskazuje w zeznaniu podatkowym, że jego miejscem zamieszkania jest gmina Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód

albo

  • rozlicza podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i zadeklarował w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników jako miejsce zamieszkania gminę Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód

albo

  • korzysta ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

oraz

  • dzieci osób, o których mowa powyżej, wspólnie z nimi zamieszkujące, do ukończenia 18 roku życia, a powyżej 18 roku życia pod warunkiem pozostawania uczniem lub studentem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia

Jak wyrobić Kartę Mieszkańca ?

Należy wypełnić wniosek (wniosek) i złożyć go w urzędzie gminy – punkt Karta Mieszkańca.

Składając wniosek niezbędne będą:

  • dowód osobisty/legitymacja szkolna/legitymacja studencka

oraz

  • pierwsza strona formularza rozliczeniowego PIT za ostatni rok rozliczeniowy z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie
  • lub w przypadku rozliczania się za pośrednictwem internetu – elektroniczne potwierdzenie wpłynięcia formularza PIT (UPO)
  • lub decyzja o wymiarze podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego
  • lub zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej

Zapraszamy do wyrobienia Karty Mieszkańca, która wydawana jest „od ręki” w Urzędzie Gminy Michałowice - parter Sala Obsługi Interesanta - punkt Karta Mieszkańca.

 

Regulamin wydawania i używania Karty Mieszkańca Gminy Michałowice (link)

Opłaty za wypożyczenie roweru w ramach systemu Rower Gminny oraz opłaty dla osób legitymujących się Kartą Mieszkańca (link)

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: system rower gminy