14.10.2019 15:50

Rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego

32
Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o powołaniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i zachęca młode osoby do aktywnego ubiegania się o mandat radnego.

Kto może się ubiegać o mandat radnego?

  • Każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej z terenu województwa mazowieckiego, mieszkający na Mazowszu.

Do kiedy będzie prowadzona rekrutacja?

  • Do 25 października br.

Co trzeba zrobić, by ubiegać się o mandat?

  • Zebrać podpisy 10 osób popierających kandydaturę, wypełnić formularz zgłoszeniowy, wysłać te dokumenty na adres Fundacji Civis Polonus, która w imieniu samorządu województwa mazowieckiego powołuje Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego i będzie organizować prace.

Czy z udziałem w pracach sejmiku związane są jakieś koszty?

  • Nie - dojazd na sesje, posiłek w dniu sesji i opieka dla radnych niepełnoletnich zostanie sfinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

Jaka będzie kadencja sejmiku?

  • Dwuletnia kadencja - do 31 grudnia 2021 r.

Jak często sejmik będzie obradował?

  • Zaplanowanych jest 5 sesji (pierwsza w grudniu 2019 r. i po dwie sesje w latach 2020-2021).

 

Więcej informacji:

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji