04.03.2019 10:00

Stypendium dla studentów

58
Przypominamy, że pozostały niespełna dwa tygodnie na składanie wniosków o stypendium im. Jana Pawła II.


Stypendium im. Jana Pawła II będzie mógł otrzymać student, który:

  • mieszka na terenie gminy Michałowice,
  • zaliczył pierwszy rok studiów,
  • studiuje w trybie stacjonarnym (studia licencjackie i magisterskie) do ukończenia 25. roku życia,
  • nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów,
  • za ostatni semestr osiągnął średnią ocen powyżej 4,2 lub ukończył studnia pierwszego stopnia z wynikiem bardzo dobrym i jest studentem pierwszego roku studiów drugiego stopnia.

Termin składania - do 15 marca br.

Więcej informacji na stronie: link.

Zachęcamy uzdolnionych studentów do składania wniosków.