17.06.2019 14:35

Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL

85
Z dniem 1 lipca 2019 r. dane jednostkowe z rejestru PESEL będą udostępniane przez organy gmin.

W związku z  tym wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju.

Podstawa prawna art. 50 ust.1 pkt.2 ustawy o ewidencji ludności (Dz.U.2018, poz.1382 ze zm.)

Wzór dokumentu dostępny jest w karcie usług SP/10.

 

 

Opublikowany przez: Jakub Sarnecki