18.08.2020 08:15

Teren Szkoły w Komorowie

123

Z uwagi na zły stan drzew, stwarzających realne zagrożenie dla użytkowników terenu szkoły Gmina Michałowice uzyskała zgodę Starosty Pruszkowskiego na wykonanie wycinki, w ramach cięć sanitarnych.

Prace potrwają jeden dzień.

Opublikowany przez: Jakub Sarnecki
Podobne tematy: drzewa, osiedle Komorów

Zobacz także