06.10.2020 08:05

Uruchomienie syren alarmowych

71

Informacja o uruchomieniu syren alarmowych

 

Szanowni Państwo,

 

            Informujemy, że na podstawie pisma Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z dnia 23 września 2020 r.  w dniach 6 – 9 października 2020 r. w ramach ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-20 przeprowadza się trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatów i miast na prawach powiatów województwa mazowieckiego.

 

            W ramach treningu, zostaną uruchomione sygnały alarmowe zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

 

            W związku z ćwiczeniem Wójt Gminy Michałowice prosi mieszkańców o niepodejmowanie żadnych działań związanych z włączeniem syren alarmowych.

Opublikowany przez: Jakub Sarnecki